Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

[4.51] Bản tin thi đua - Tờ báo của Cục Tham mưu Miền và bài viết về chiến công của Tiểu đoàn 5 đặc công/ Phòng J16 đặc công cơ giới Miền năm 1969 tại 2 trận đánh căn cứ Tecnich

2021122555457

Bản tin thi đua - Tờ báo của Cục Tham mưu Miền/ Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam, số 18 xuất bản tháng 6/1969 có bài viết về chiến công của Tiểu đoàn 5 đặc công/ Phòng J16 đặc công cơ giới Miền năm 1969 tại 2 trận đánh căn cứ Mỹ tại Tecnich các ngày 12/5/1969 và 6/6/1969.


Ảnh chụp trang đầu Tờ báo và bài viết về d5/J16


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét