Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

[3.223.1] Giấy khen của đồng chí Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Văn Thắng, đơn vị Tiểu đoàn Phú Lợi - tỉnh đội Bình Dương

2021120636413


Giấy khen của Tỉnh đội Bình Dương khen thưởng các đồng chí Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Văn Thắng thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi về thành tích trong chiến đấu.

Không có thông tin quê quán các chiến sỹ.

Ảnh chụp các Giấy khen
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét