Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2021

[5.286] Giấy chứng nhận khen thưởng của Liệt sỹ Lâm Văn Sinh, đơn vị C10d9 F1, quê Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Hưng

2021120333409


Giấy chứng nhận khen thưởng đề ngày 10/8/1969 do đc Vũ năm ký, chứng nhận đồng chí Lâm Văn Sinh đã được cấp Bằng Khen theo Quyết định số 269/QĐ-KT ngày 20/7/1969.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởngGiấy tờ không ghi quê quán nhưng so sánh, đối chiếu thì khớp với thông tin tại Web Chính sách quân đội:


Họ và tên:Lâm Văn Sinh
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1934
Nguyên quán:Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Hưng
Trú quán:Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Hưng
Nhập ngũ:12/1967
Tái ngũ:
Đi B:1/1969
Đơn vị khi hi sinh:C10 D9 F1
Cấp bậc:Hạ sỹ
Chức vụ:A phó
Ngày hi sinh:20/1/1970
Trường hợp hi sinh:Hành quân lạc về núi Cấm
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:Không lấy được xác
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:Cùng quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét