Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

[3.225.5] Các bức thư cá nhân của chiến sỹ thuộc Sư đoàn 5 Quân khu 7 (6): Thư của bác Nguyễn Đăng Dân địa chỉ Ngân hàng Hải Hưng gửi cho người em tên Nguyễn Như Cương đơn vị có số hòm thư thuộc Sư đoàn 5 QK7

2021121949432

Bức thư đề ngày 5/1/1969, viết sau khi nhận được thư của người em từ tiền tuyến gửi về, sau 4 năm trời chưa nhận được thư của người em.

Trong bức thư cũng nói về 1 người em khác tên là Lợi, là bộ đội vừa chiến đấu ở Khe Sanh về lại miền Bắc, ở Quân khu 4 có số hòm thư là 53109 OK, và 1 người anh tên là Lồi có địa chỉ hòm thư 13880 KP.

Ảnh chụp bức thư
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét