Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

[3.308.2] Sổ ghi chép của bác Phạm Xuân Hưởng, đơn vị Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 202 tăng thiết giáp, quê Hải Giang - Hải Hậu - Nam Hà, năm 1972

2021122757462


Ngày 19/6/1972 quân Sài Gòn thu  giữ tại tỉnh Thừa Thiên cuốn sổ ghi chép của đồng chí Phạm Xuân Hưởng, đơn vị thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 202 tăng thiết giáp, quê Hải Giang - Hải Hậu - Nam Hà.

Ngoài ra trang cuốn sổ có ghi đc Hưởng nhập ngũ 1/1971, đi Nam ngày 23/6/1971, hành quân chiến đấu 11/1/1972.

Trong cuốn sổ có ghi chép nhiều bài hát, các ghi chép cá nhân của đc Hưởng.

Ảnh chụp 1 trang cuốn sổKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét