Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

[4.48] Sổ ghi chép công tác của Đại đội 21 trinh sát Trung đoàn 275 Sư đoàn 5 QK7

2021121848434


Sổ ghi chép từ tháng 12/1970 đến tháng 3/1972, ghi chép các công tác của đơn vị và Chi đoàn thanh niên Đại đội 21 trinh sát Trung đoàn 275 Sư đoàn 5 QK7.

Cuốn sổ này bị thu giữ tại An Lộc - Bình Long, trong thời gian Quân Giải phóng miền Nam thực hiện chiến dịch Nguyễn Huệ.

Ảnh chụp 1 trang cuốn sổ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét