Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

[5.301] Giấy ghi chép tên và địa chỉ của Liệt sỹ Ngô Minh Cường đơn vị Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 QK7, quê thôn Ninh Đồng - xã Ninh Sơn - huyện Việt Yên tỉnh Hà Bắc

2021122353451


Giấy ghi chép tên và địa chỉ quê quán đề ngày 16/2/1969 của Liệt sỹ Ngô Minh Cường đơn vị Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 QK7, quê thôn Ninh Đồng - xã Ninh Sơn - huyện Việt Yên tỉnh Hà Bắc. 

Tờ giấy này quân Mỹ thu giữ sau trận bộ đội thuộc Trung đoàn 141 tấn công căn cứ Mỹ Mahone II ngày 25/2/1969 [Phía Việt Nam gọi là căn cứ Bến Tranh].

Ảnh chụp mảnh giấy:


Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Ngô Minh Cường, hy sinh ngày 14/3/1969 như sau:


Họ và tên:Ngô Minh Cường
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1947
Nguyên quán:Ninh Sơn, Việt Yên,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:3/1965
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, c3/d1/e141/f7
Cấp bậc:ABT - AT
Chức vụ:
Ngày hi sinh:14/3/1969
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu Bến Tranh
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét