Thứ Tư, 22 tháng 12, 2021

[5.299] Sơ đồ căn cứ Mỹ tại Dầu Tiếng do quân Mỹ thu cùng Sổ ghi chép của cán bộ Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 429 đặc công Miền tháng 2/1969

2021122252447


Đêm ngày 22/2 rạng ngày 23/2/1969, bộ đội thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 429 đặc công Miền đã tấn công quân Mỹ tại căn cứ Dầu Tiếng.

Sau đó vài ngày, trong quá trình lùng sục quanh căn cứ Dầu Tiếng, quân Mỹ đã thu giữ 1 cuốn sổ ghi chép nhỏ của cán bộ thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 429 đặc công Miền và 1 tấm sơ đồ vẽ vị trí trú đóng của 1 số đơn vị Mỹ và căn cứ Dầu Tiếng.

Không có thông tin chi tiết tên và quê quán chủ nhân cuốn sổ.

Ảnh chụp 1 trang cuốn sổ và bản sơ đồ căn cứ Dầu Tiếng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét