Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

[3.226] Giấy chứng nhận tặng danh hiệu Dũng sỹ và Quyết định đề bạt chức vụ Trung đội phó đơn vị thuộc Trung đoàn 275 Sư đoàn 5 QK7 của đc Trần Văn Tơ quê Tân Thới - Ô Môn - Cần Thơ

2021121848433


Giấy chứng nhận tặng danh hiệu Dũng sỹ đề năm 1969 và Quyết định năm 1970 do Thủ trưởng Đoàn 35 F21 Huỳnh Văn Xuyên ký, đề bạt chức vụ Trung đội phó đơn vị thuộc Trung đoàn 275 Sư đoàn 5 QK7 của đc Trần Văn Tơ quê Tân Thới - Ô Môn - Cần Thơ


Ảnh chụp các giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét