Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

[5.295] Giấy tờ của Liệt sỹ Nguyễn Văn Nhiếp, đơn vị Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 272 Sư đoàn 9, quê Thanh Nghệ - Thanh Liêm - Hà Nam, hy sinh 7/11/1967 * Danh sách 7 liệt sỹ hy sinh 7/11/1971 tại địa danh Cốc Rưới/ góc suối - Lộc Ninh - Bình Phước

2021191249439


Ngày 7/11/1967, một tiểu đoàn quân Mỹ đã giao chiến với 1 tiểu đoàn bộ đội Việt Nam (Phía Mỹ xác định là tiểu đoàn 3 Trung đoàn 272 Sư đoàn 9) tại Lộc Ninh - Bình Phước hiện nay.

Theo số liệu của Mỹ thì có hàng chục bộ đội Việt Nam hy sinh, phía Mỹ có 17 lính chết, 21 lính bị thương.

Sau trận đánh quân Mỹ thu giữ được một số vũ khí và giấy tờ, trong đó có Giấy giới thiệu kết nạp Đảng cho đc Nguyễn Văn Nhiếp, không có thông tin về quê quán. Ngoài ra còn có danh sách 6 chiến sỹ tiểu đội A8 (có lẽ đc Nhiếp là tiểu đội trưởng), gồm có: (1) Nguyễn Văn Nhiếp, (2) Hoàng Văn Sơn, (3) Phạm Văn Vào, (4) Lê Văn UYển, (4) Đây, (6) Tiến).

Ảnh chụp giấy tờ thu giữ trong báo cáo Mỹ đen kịt, không đọc được thông tin.

Trong web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Văn Nhiếp cùng 6 Liệt sỹ khác thuộc Trung đoàn 2 Sư đoàn 9 hy sinh ngày 7/11/1967, cụ thể như sau:
STT * Họ và tên * Ngày hy sinh * Đơn vị * Năm sinh * Nguyên quán * Trú quán * Trường hợp hi sinh * Nơi an táng ban đầu

1 * LS Bùi Đức Hoành * 07/11/1967 * 15, 2, f9 * 1948 * Mê Linh, Tiên Hưng, Thái Bình * , ,  * Cốc Rưới, Lộc Ninh * 

2 * LS Nguyễn Đức Thường * 07/11/1967 * , c15/e2/f9 * 1944 * Thanh Bình, Cẩm Giàng, Hải Hưng * , ,  * Gốc dưới Lộc Ninh * 

3 * LS Nguyễn Văn Nhiếp * 07/11/1967 * , d15/e2/f9 * 1938 * Thanh Nghệ, Thanh Liêm, Hà Nam Ninh * , ,  * Góc suối, Lộc Ninh * 

4 * LS Phạm Hoàn Cảnh * 07/11/1967 * , e2/f9 * 1938 * Đức Hồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh * , ,  * Cóc rưới Lộc Ninh * 

5 * LS Trần Văn Bảo * 07/11/1967 * , d5/e2/f9 * 1949 * Minh Đức, Tiên Lãng, Hải Phòng * , ,  * Lộc Ninh * 

6 * LS Trần Văn Giác * 07/11/1967 * , 2, f9 * 1938 * Tân Nhật, Bình Tân, Gia Định * , ,  * Bình Linh - Trận địa * 

7 * LS Trương Văn Lâm * 07/11/1967 * , e2/f9 *  * Đèo Ngang, Hà Quảng, Cao Bằng * , ,  * Cóc Ruối, Lộc Ninh * 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét