Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

[3.223] Thư cá nhân của đồng chí Lâm Sơn (tức Bùi Ngọc Pháp) gửi cho người phụ nữ tên Phùng Thị Bắc địa chỉ Công trường dân dụng II - Việt Trì - Phú Thọ Hà Nội

2021120636413


Thư cá nhân của đồng chí Lâm Sơn (tức Bùi Ngọc Pháp) đơn vị có số hòm thư 136D, gửi cho người phụ nữ tên Phùng Thị Bắc địa chỉ Công trường dân dụng II - Việt Trì - Phú Thọ Hà Nội. Theo nội dung bức thư thì có lẽ là gửi về cho người yêu ở miền Bắc Việt Nam.

Không có thông tin thêm về đc Lâm Sơn.

Ảnh chụp 1 phần bức thưKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét