Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

[3.225.4] Các bức thư cá nhân của chiến sỹ thuộc Sư đoàn 5 Quân khu 7 (5): Thư của người cháu Nguyễn Thị Phương Thảo địa chỉ Thạch Việt - Thạch Hà - Hà Tĩnh gửi người cậu tên Nguyễn Đình Năm đơn vị số hòm thư thuộc Sư đoàn 5 QK7

2021121949432

Thư của người cháu Nguyễn Thị Phương Thảo địa chỉ Thạch Việt - Thạch Hà - Hà Tĩnh gửi người cậu tên Nguyễn Đình Năm đơn vị số hòm thư thuộc Sư đoàn 5 QK7.

1. Bức thư của người cháu Phương Thảo đề ngày 9/1/1969, có nói mới nhận được bức thư của người cậu sau 3 năm chưa nhận được thư . Bức thư có kể nhà cậu bị bom nổ chậm thả vào sân, bị vỡ bể nước, mà không hư hỏng nhà, và kể tình hình về người con của cậu Năm, mọi người đều khỏe mạnh. Theo nét chữ thì có lẽ người cháu còn nhỏ tuổi, đang đi học.

2. Cùng gửi là 1 bức thưc khác của người chị đc Năm tên là Châu, đề ngày 30/2/69 [Có lẽ bị nhầm tháng, vì tháng 2 không có ngày 30], kể về tình hình quê hương do bị bom đạn chiến tranh, các gia đình sơ tán.

Ảnh chụp các bức thư:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét