Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

[5.308] Quyết định thăng cấp quân hàm từ hạ sỹ lên trung sỹ của đc Nguyễn Bá Hợi - đơn vị Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 202 tăng thiết giáp

2021122757464 

Quyết định đề ngày 15/10/1971 do Trung tá Võ Ngọc thay mặt Thủ trưởng Trung đoàn 202 ký, thăng cấp quân hàm từ hạ sỹ lên trung sỹ cho đồng chí Nguyễn Bá Hợi - đơn vị Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 202 tăng thiết giáp.

Giấy tờ này quân Sài Gòn thu giữ ngày 19/6/1972 tại tỉnh Thừa Thiên.

Không có thông tin thêm về đc Nguyễn Bá Hợi.

Ảnh chụp giấy tờ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét