Thứ Ba, 7 tháng 12, 2021

[5.288] Ảnh bia mộ Liệt sỹ bộ đội Việt Nam tại Quảng Trị bằng tấm tôn kẽm có tên Liệt sỹ Nguyễn Xuân Bái và Kiều Văn CHính (hoặc Chinh) đơn vị Trung đoàn 64 Sư đoàn 320

2021120737416


Quân Mỹ phát hiện tại Quảng Trị mộ Liệt sỹ bộ đội Việt Nam có bia mộ bằng tấm tôn kẽm đục tên Liệt sỹ Nguyễn Xuân Bái và Kiều Văn Chính (hoặc Chinh) trong đó phía Mỹ có ghi LS Kiều Văn Chính hy sinh 30/3/1968. Phía Mỹ ghi chú các Liệt sỹ thuộc đơn vị Trung đoàn 64 Sư đoàn 320. 

Ảnh chụp bia mộ LS Kiều Văn Chính đen kịt, nhìn không được rõ. Thông tin tên và ngày hy sinh LS Kiều Văn Chính theo ghi chú của phía Mỹ.

Không có thông tin về quê quán 2 Liệt sỹ. Có tọa độ phát hiện các ngôi mộ, Rongxanh chuyển tới cơ quan chức năng.

Ảnh chụp bia mộ LS Nguyễn Xuân Bái.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét