Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

[3.225] Các bức thư cá nhân của chiến sỹ thuộc Sư đoàn 5 Quân khu 7 (1): Thư của bác Nguyễn Văn Sướng - thôn Đường Yên xã Xuân Nộn huyện Đông Anh thành phố Hà Nội, gửi người cháu là Nguyễn Văn Mậu đơn vị thuộc Trung đoàn 274

2021121747430

Các bức thư cá nhân quân Mỹ thu giữ của cán bộ chiến sỹ thuộc Sư đoàn 5 Quân khu 7:

Người gửi: bác Nguyễn Văn Sướng địa chỉ thôn Đường Yên xã Xuân Nộn huyện Đông Anh thành phố Hà Nội, gửi tới người cháu tên là Nguyễn Văn Mậu, có số hòm thư đơn vị thuộc Trung đoàn 274. Thư đề Hà Nội ngày 15/7/1968.

Trong thư bác Sướng có nói hôm 14/7/1968 nhận được lá thư cuối cùng của bác Mậu đề ngày 1/7/1967.

Ảnh chụp phần đầu bức thư:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét