Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

[5.309] Danh sách 14 Liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 429 đặc công Miền, hy sinh trong trận đánh tại Phước Bình - Bình Phước ngày 4/11/1969

20211229

Theo thông tin của phía Mỹ, lúc 01h15 ngày 4/11/1969, quân Mỹ tại căn cứ Button tại Phước Bình bị bộ đội đặc công thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 429 đặc công Miền (Lúc này là Phòng J16 đặc công cơ giới Miền) tấn công cùng 1 số đơn vị khác của Quân Giải phóng miền Nam.

Thông tin phía Mỹ cho biết có 63 bộ đội Việt Nam hy sinh thuộc Tiểu đoàn 5 đặc công.

Trong web Chính sách quân đội có thông tin về 14 Liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 429 hy sinh khi chiến đấu tại Phước Bình.

STT * Họ và tên * Ngày hy sinh * Đơn vị * Quê quán * Nơi hy sinh

1 * LS Bùi Văn Lới * Hy sinh: 03/11/1969 * Đơn vị: D5 E429 F2 * Quê quán: Mỹ Hòa, Tân Lạc, Hòa Bình * Nơi hy sinh: Phước Bình, Bến Cát

2 * LS Đinh Văn Sơn * Hy sinh: 03/11/1969 * Đơn vị: D5 429 * Quê quán: Yên Tân, Ý Yên, Nam Hà * Nơi hy sinh: Phước Bình

3 * LS Đỗ Văn Thế * Hy sinh: 03/11/1969 * Đơn vị: D5 E429 * Quê quán: Bảo Sơn, Lục Nam, Hà Bắc * Nơi hy sinh: Phước Bình, Bình Long

4 * LS Lý Bá Soạn * Hy sinh: 03/11/1969 * Đơn vị: D5 429 * Quê quán: Thượng Nông, Tam Nông, Vĩnh Phú * Nơi hy sinh: Phước Bình, Bình Long

5 * LS Nguyễn Bá Niên * Hy sinh: 03/11/1969 * Đơn vị: D5 F429 * Quê quán: Lê Ninh, Kinh Môn, Hải Hưng * Nơi hy sinh: Phước Bình

6 * LS Nguyễn Văn Quảng * Hy sinh: 03/11/1969 * Đơn vị: D5 E429 * Quê quán: Hồng Thái, Ân Thi, Hải Phòng * Nơi hy sinh: Phước Bình, Bình Long

7 * LS Nguyễn Văn Tĩnh * Hy sinh: 03/11/1969 * Đơn vị: D5 429 * Quê quán: Sơn Vi, Lâm Thao, Vĩnh Phú * Nơi hy sinh: Phước Bình, Bình Long

8 * LS Phạm Quang Hải * Hy sinh: 03/11/1969 * Đơn vị: D5 429 F2 * Quê quán: Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Hà * Nơi hy sinh: Phước Bình, Bình Long

9 * LS Phùng Ngọc Thái * Hy sinh: 03/11/1969 * Đơn vị: D5 E429 * Quê quán: Mỹ Thuận, Thanh Sơn, Vĩnh Phú * Nơi hy sinh: Phước Bình

10 * LS Trương Văn Phòng * Hy sinh: 03/11/1969 * Đơn vị: D5 E429 F2 * Quê quán: Ấm Hạ, Hạ Hòa, Vĩnh Phú * Nơi hy sinh: Phước Bình

11 * LS Vũ Bạch Đằng * Hy sinh: 03/11/1969 * Đơn vị: E429 * Quê quán: Thạch Nga, Cẩm Khê, Vĩnh Phú * Nơi hy sinh: Phước Bình, Bình Long

12 * LS Lê Xuân Kỉnh * Hy sinh: 04/11/1969 * Đơn vị: Công trường 5 E429 * Quê quán: Tiền Thẵng, Đa Phúc, Vĩnh Phú * Nơi hy sinh: Phước Bình, Bình Long

13 * LS Nguyễn Kim Nghị * Hy sinh: 04/11/1969 * Đơn vị: C75 Đoàn 429 * Quê quán: Liên Hoa, Lập Thạch, Vĩnh Phú * Nơi hy sinh: Phước Bình

14 * LS Trần Văn Đô * Hy sinh: 04/11/1969 * Đơn vị: D5 429 * Quê quán: Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Vĩnh Phú * Nơi hy sinh: Phước Bình, Bình LongKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét