Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

[5.310.3] Báo cáo danh sách tử sỹ của Liệt sỹ Đỗ Trung Hoa, quê số nhà 50 phố CHâu Xuyên Hà Bắc

2021123161471

Báo cáo danh tử sỹ của Liệt sỹ Đỗ Trung Hoa địa chỉ số nhà 50 phố Châu Xuyên Hà Bắc [số nhà 5x phố Châu Xuyên thành phố Bắc Giang tỉnh Hà Bắc], hy sinh 15/6/1967 khi đang làm nhiệm vụ phục vụ điện đài, được chôn cất tại ... khu 7 Gia Lai.

Giấy tờ này do quân Nam Triều Tiên thu giữ tại Phú Yên tháng 4/1968.

Ảnh chụp giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét