Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2021

[5.307] Sổ ghi chép của đc Nguyễn Đình Công - Trung đội phó kiêm Trưởng xe tăng số hiệu 357 * Lý lịch xe tăng T54 số hiệu 357 của Đại đội 8 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 202 tăng thiết giáp

20211122656462


Ngày 6/4/1972, quân Sài gòn có thư giữ được một số tài liệu giấy tờ của đc Nguyễn Đình Công - Trung đội phó kiêm Trưởng xe tăng T54 số hiệu 357 cùng với sổ sách lý lịch xe tăng T54 số hiệu 357 tại Quảng Trị (Tây nam thị xã Đông Hà, nam QL9).

Các giấy tờ gồm:

1. Sổ ghi chép công tác, ghi chép các công việc hàng ngày.

2. Lý lịch xe tăng T54 số 357, trong đó có trang về Điều động thành viên của xe (lái xe); Biên bản giao nhận xe giữ C8 và C3 ngày 25/11/1971; 


Ảnh chụp các giấy tờ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét