Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

[3.225.2] Các bức thư cá nhân của chiến sỹ thuộc Sư đoàn 5 Quân khu 7 (3): Thư của bác Hà Văn Minh gửi người con là Hà Văn Tính, đơn vị thuộc Trung đoàn 274 Sư đoàn 5

2021121747430


Thư đề ngày 14/10/1968 của bác Hà Văn Minh gửi người con là Hà Văn Tính, đơn vị thuộc Trung đoàn 274 Sư đoàn 5.

Bức thư viết giữa lúc cả nhà đang sum họp vui chơi nhắc đến người con là bác Tính thì nhận được thư của người con. Bác Tài lấy ngay giấy ra viết thư gửi cho người con, kể tình hình gia đình, các anh chị em ở miền Bắc. 

Ngoài ra cuối bức thư còn có mấy dòng nhắn nhủ hỏi thăm của người anh tên là Hà Xuân Tẹo.

Phía Mỹ có chú thích địa chỉ bác Minh ở Ngân hàng Sơn La.

Ảnh chụp bức thư:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét