Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

[5.294.1] Thẻ Đoàn viên và Giấy chứng minh của đc Phạm Ngọc Tập thuộc Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 quê Minh Lãng - Thư Trì [Vũ Thư] - Thái Bình, bị quân Mỹ thu giữ sau trận đánh căn cứ Mỹ trên QL13 năm 1967

2021121949437


Thẻ Đoàn viên và Giấy chứng minh của đc Phạm Ngọc Tập thuộc Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 quê Minh Lãng - Thư Trì [Vũ Thư]  - Thái Bình, bị quân Mỹ thu giữ sau trận đánh căn cứ Mỹ trên QL13 năm 1967.


Ảnh chụp giấy tờ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét