Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

[4.50] Bản thành tích Tiểu đoàn 5 J16 (Tức Tiểu đoàn 5 - Phòng Đặc công Miền) do Phòng Đặc công Miền chuẩn bị, năm 1969

2021122353450


Bản thành tích chiến đấu của Tiểu đoàn 5 - Phòng Đặc công Miền, đề ngày 4/9/1969 do đc Mai Văn Phúc -CHính ủy và NGuyễn Văn Thọ thay mặt Chỉ huy Phòng đặc công Miền ký gửi tới Phòng Chính trị Cục Tham mưu Miền (X20) và Phòng Chính sách Cục Chính trị Miền (X30), báo cáo thành tích của Tiểu đoàn 5 đặc công từ ngày 15/7/1968 đến 15/7/1969.


Ảnh chụp trang đầu và trang cuối bản thành tích:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét