Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

[5.308.1] Sổ ghi chép cá nhân của đồng chí NGuyễn Đăng Sáng/ Nguyễn Văn Sáng, Trung đội trưởng Trung đội 5 Đại đội 3 Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 202 tăng thiết giáp, năm 1972

2021122757464

Ngày 19/6/1972, quân Sài Gòn thu giữ 1 cuốn sổ ghi chép cá nhân của bác NGuyễn Đăng Sáng/ Nguyễn Văn Sáng, Trung đội trưởng Trung đội 5 Đại đội 3 Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 202 tăng thiết giáp.

Một số trang cuốn sổ có ghi chép danh sách tên 28 chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 4 và Tiểu đội 3 Trung đội 5 Đại đội 3.

Ngoài ra còn có thông tin về trang bị vũ khí và trang bị biên chế về xe thiết giáp số 603 và 604.

Ảnh chụp trang của cuốn sổ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét