Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

[3.225.6] Các bức thư cá nhân của chiến sỹ thuộc Sư đoàn 5 Quân khu 7 (7): Thư của người cháu tên Vũ Minh Thanh địa chỉ Tân Trào - Thanh Miện - Hải Hưng gửi người chú là Vũ Văn Đức đơn vị có số hòm thư thuộc Sư đoàn 5 QK7

2021121949432


Bức thư đề ngày 12/10/1968 của người cháu tên Vũ Minh Thanh địa chỉ Tân Trào - Thanh Miện - Hải Hưng viết sau khi nhận được thư của người chú từ tiền tuyến gửi về.

Bức thư kể về tình hình gia đình và cũng nói đến người cháu đã nhập ngũ ngày 28/7/1968, hiện vẫn còn ở ngoài Bắc.

Ảnh chụp bức thư:
Ngoài ra còn 1 số bức thư có người gửi - người nhận như sau:

1.      Người gửi: NGuyễn Văn Thắm, người nhận: NGuyễn Văn Kính có số hòm thư thuộc Trung đoàn 274 QK7. Thư ngày 6/9/1968.

2.      Người gửi: Lý Tiểu Thành địa chỉ Vĩnh Phúc – Người nhận: Hoàng Văn Sửu đơn vị có số hòm thư thuộc Trung đoàn 274. Thư ngày 4/12/1968.

3.      Người gửi: Nguyễn Bá Khanh địa chỉ xã Bồi Sơn huyện Đô Lương – Người nhận: Nguyễn Bá Điệp đơn vị có số hòm thư thuộc Trung đoàn 275 Sư đoàn 5. Thư ngày 10/2/1969.

4.      Người gửi: Lê Xuân Lạc – Người nhận Lê Bá Huỳnh đơn vị có số hòm thư thuộc Trung đoàn 275 Sư đoàn 5. Thư ngày 23/10/1968.

5.      Người gửi: Hà Văn Minh địa chỉ xã Nghĩa An huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương – Người nhận: Hà Văn Tính đơn vị có số hòm thư thuộc Trung đoàn 275 Sư đoàn 5. Thư ngày 14/10/1968.

6.      Người gửi: Đinh Văn Chuyên địa chỉ tỉnh Yên Bái – Người nhận: Phạm Tất Thắng đơn vị có số hòm thư thuộc Trung đoàn 275 Sư đoàn 5. Thư ngày 10/10/1968.

7.      Người gửi Trịnh QUang Nhàn – Người nhận: Trịnh QUang Toàn đơn vị có số hòm thư thuộc Sư đoàn 5. Thư ngày 22/1/1968.

8.      Người gửi: Lê ĐÌnh Ba  Người nhận: Lê Đình Do đơn vị có số hòm thư thuộc Sư đoàn 5. Thư ngày 22/1/1968.

Người gửi: Lê Đình Ba – Người nhận Lê Đình Do đơn vị có số hòm thư thuộc Sư đoàn 5. Thư ngày 15/11/1968.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét