Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

[5.293] Các Giấy tờ của chiến sỹ thuộc Trung đoàn 165 Sư đoàn 7 bị quân Mỹ thu giữ sau trận đánh trên QL13 năm 1967

2021121949436


Các Giấy tờ của chiến sỹ thuộc Trung đoàn 165 Sư đoàn 7 bị quân Mỹ thu giữ sau trận đánh của đơn vị vào căn cứ đóng quân Mỹ trên QL13 năm 1967 gồm:

1. Giấy chứng minh của đồng chí Mai Đình Lĩnh, đoàn chi viện 231. Không có thông tin về quê quán đc Lĩnh.

2. Giấy chứng nhận khen thưởng đề ngày 25/4/1967 của Thủ trưởng Q12 (Tức Trung đoàn 165 Sư đoàn 7), chứng nhận đc Nguyễn Văn Thiều được tặng giấy khen về thành tích hành quân.

3. Sơ yếu lý lịch của đc Nguyễn Văn Thiều, tức Nguyễn Văn Đợi, sinh 8/10/1945, quê quán An Tiêm Nam Hương - Hồng Châu - Tiên Hưng [Đông Hưng] - Thái Bình.

Ngoài ra còn có Giấy chứng minh của đc Trần Huy Thời, đoàn chi viện 307A (Tức Trung đoàn 165), nhưng bị đen kịt không đọc được thông tin.


Ảnh chụp các giấy tờ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét