Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

[4.53] Biên bản bàn giao sổ sách thương binh và tử sỹ từ Phòng quân lực sang Phòng Chính trị - Sư đoàn 5 Quân khu 5, năm 1967

2021123060469


Biên bản đề ngày 14/3/1967, gồm có đại diện các Phòng Tham Mưu (Ban Quân lực), Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần của Phân khu nam (Tức Sư đoàn 5 - Nông trường 5 Quân khu 5) ký, theo đó bàn giao tất cả danh sách lưu trữ, thương binh và tử sỹ cho cơ quan tổ chức giữ, gồm có 1 quyển danh sách tử sỹ từ năm 1961 đến ngày 14/3/1967 đã ghi 941 đồng chí. 02 quyển danh sách thương binh từ năm 1965 đến 14/3/1967 đã ghi 718 đồng chí.

Ảnh chụp Biên bản bàn giao.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét