Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

[3.229] Bản thành tích cá nhân của đc Nguyễn Xuân Tình, Tiểu đoàn phó kiêm tham mưu trưởng tiểu đoàn 5 - Phòng đặc công cơ giới Miền, quê Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, năm 1969

2021122454452


Bản thành tích cá nhân của đc Nguyễn Xuân Tình, Tiểu đoàn phó kiêm tham mưu trưởng tiểu đoàn 5 - Phòng đặc công cơ giới Miền, quê Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, năm 1969.

Ảnh chụp trang thứ nhất của bản thành tích có 9 trang.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét