Thứ Hai, 13 tháng 12, 2021

[5.290] Giấy khen và Quyết định đề bạt của Liệt sỹ Vũ Thanh Thoát, đơn vị thuộc Trung đoàn 2 Sư đoàn 9, quê xã Đoàn Thượng huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương

2021121343221


Các Giấy tờ quân Mỹ thu giữ của Liệt sỹ Vũ Thanh Thoát/ Thót gồm:

- Quyết định đề bạt đc Vũ Thanh THoát chức vụ từ Chiến sỹ lên Tiểu đội bậc phó.

- Giấy khen tặng đồng chí Vũ Thanh Thoát chức vụ Tiểu độ phí đơn vị H17 vì lập nhiều thành tích trong đợt thu 1968.

Ảnh chụp các giấy tờ

Cơ sở quốc gia mộ Liệt sỹ có thông tin về LS Vũ Thanh THoát như sau:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét