Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

[4.47] Giấy tờ lý lịch của Pháo tự hành cao xạ 57mm số hiệu 026 thuộc bộ đội tăng thiết giáp Quân giải phóng miền Nam bị thu giữ năm 1972 trong chiến dịch NGuyễn Huệ tại An Lộc - Bình Long

2021121848432


Giấy tờ lý lịch của Pháo tự hành cao xạ 57mm số hiệu 026 thuộc bộ đội tăng thiết giáp Quân giải phóng miền Nam bị thu giữ năm 1972 trong chiến dịch Nguyễn Huệ tại An Lộc - Bình Long.


Các giấy tờ gồm Lý lịch xe cơ sở (Có lẽ là xe tăng T54 bỏ tháp pháo) có danh sách điều động thành viên của xe; Lý lịch pháo cao xạ 57mm 2 nòng đặt trên xe cơ sở.

Ảnh chụp một số trang của các giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét