Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2021

[5.285] Giấy khen của Liệt sỹ Lý Văn Pản quê Tân Liên - Cao Lộc - Lạng Sơn, đơn vị Trung đoàn 101 Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam

2021120333409


Giấy khen đề ngày 1/9/1969 do đc ĐInh Văn Muôn thay mặt Thủ trưởng đơn vị ký, cấp cho đc Lý Văn Pản đơn vị Đại đội 11 Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 1, quê Tân Liên - Cao Lộc - Lạng Sơn về thành tích hoàn thành nhiệm vụ phục vụ chiến đấu đợt 1 mùa thu 1969 theo Quyết định ngày 1/9/1969 của Trung đoàn 1.

Ảnh chụp Giấy khen:


Trong Web chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Lý Văn Pản như sau:


Họ và tên:Lý Văn Bản
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1950
Nguyên quán:Tân Liên, Cao Lộc, Lạng Sơn
Trú quán:Tân Liên, Cao Lộc, Lạng Sơn
Nhập ngũ:7/1968
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:D8 E10
Cấp bậc:
Chức vụ:Chiến sĩ
Ngày hi sinh:05/10/1970
Trường hợp hi sinh:Đánh chi khu Sông Đốc (mất tích)
Nơi hi sinh:Chi khu Sông Đốc, Cà Mau
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:Lý Văn Bù
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét