Thứ Tư, 8 tháng 12, 2021

[5.289] Ảnh 3 bia mộ Liệt sỹ bộ đội Việt Nam tại Quảng Trị bằng tấm tôn kẽm có tên Liệt sỹ: (1) Nguyễn Văn Tư (hoặc Tứ hoặc Tự), (2) Đoàn Văn Tâm, (3) Vũ Văn Thứ thuộc đơn vị Trung đoàn 64 Sư đoàn 320

2021120838418

Ảnh 3 bia mộ Liệt sỹ bộ đội Việt Nam tại Quảng Trị bằng tấm tôn kẽm có tên Liệt sỹ: (1) Nguyễn Văn Tư (hoặc Tứ hoặc Tự), (2) Đoàn Văn Tâm, (3) Vũ Văn Thứ đơn vị Trung đoàn 64 Sư đoàn 320.

Quân Mỹ phát hiện tại Quảng Trị 3 mộ Liệt sỹ bộ đội Việt Nam có bia mộ bằng tấm tôn kẽm đục tên Liệt sỹ, cụ thể như sau:


(1) Nguyễn Văn Tư (hoặc Tứ hoặc Tự) thuộc Đại đội 13 Trung đoàn 64 Sư đoàn 320
(2) Đoàn Văn Tâm thuộc Đại đội 11 Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 64 Sư đoàn 320
(3) Vũ Văn Thứ thuộc Đại đội 7 Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 64 Sư đoàn 320

Ảnh chụp các bia mộ bị đen, đó là thông tin quân đội Mỹ ghi chú. Các Liệt sỹ hy sinh khoảng năm 1968 hoặc sớm hơn.

Không có thông tin về quê quán 3 Liệt sỹ. Có tọa độ phát hiện các ngôi mộ, Rongxanh chuyển tới cơ quan chức năng.

Ảnh chụp 3 bia mộ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét