Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

[4.52] Tờ báo "Tin chiến thắng" - Tờ báo của Trung đoàn 429 đặc công Miền, năm 1970

2021122555458


Tờ báo "Tin chiến thắng" - Tờ báo của Trung đoàn 429 đặc công Miền, năm 1970.


Ảnh chụp trang đầu tờ báoKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét