Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

[5.300] Bản báo cáo Danh sách đề nghị xét duyệt tuyên dương hàng động anh hùng của 9 cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 429 đặc công Miền, năm 1969

2021122353449


Bản báo cáo Danh sách đề nghị xét duyệt tuyên dương hàng động anh hùng của 9 cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 429 đặc công Miền, đề ngày 11/12/1969, do đồng chí Nguyễn Phước Để, là CHính trị viên Tiểu đoàn 5 ký, thay mặt Ban chỉ huy tiểu đoàn báo cáo Đảng ủy Thủ trưởng Đoàn xét duyệt, gồm:

1. Đc Lê Quang Trung - Trung đội phó Đại đội 46, hy sinh trong trận đánh vào căn cứ Dầu Tiếng ngày 22/2/1969, với thành tích diệt 1 trực thăng, 1 xe tăng, 15 lính Mỹ.

Web Chính sách quân đội có thông tin về LS Lê Quang Trung như sau:

LS Lê Quang Trung * Hy sinh: 22/02/1969 * Đơn vị: D5 Đ429 * Quê quán: Bắc Sơn, Quang Trung, Ân Thi, Hải Hưng * Nơi hy sinh: Bình Dương

2. Đc Ngô Ngọc Giản - Trung đội trưởng, Đại đội 47, có thành tích trong trận đánh Technic. Đc đã xung phong nhận lá cờ Đảng giao  cho và cắm trên nóc Sở chỉ huy địch. Sau trận đánh đc được tặng Huân chương chiến công hạng 3.

3. Đc Nguyễn Bá Niên - Chiến sỹ mới, có thành tích chiến đấu anh dũng diệt 3 xe M113 và đã anh dũng hy sinh ngày 3/11/1969.

Web Chính sách quân đội có thông tin về LS Nguyễn Bá Niên như sau: 

LS Nguyễn Bá Niên * Hy sinh: 03/11/1969 * Đơn vị: D5 F429 * Quê quán: Lê Ninh, Kinh Môn, Hải Hưng * Nơi hy sinh: Phước Bình


4. Đc Bùi Văn Lới - Trung đội phó, chiến đấu trận Technic 5/6/1969. 

Web Chính sách quân đội có thông tin về LS Bùi Văn Lới như sau: 

LS Bùi Văn Lới * Hy sinh: 03/11/1969 * Đơn vị: D5 E429 F2 * Quê quán: Mỹ Hòa, Tân Lạc, Hòa Bình * Nơi hy sinh: Phước Bình, Bình Long

5. Đc Nguyễn Đình Khăng - Trung đội phó đại đội 47 , 2 lần bị thương nặng nhưng đều vẫn mang đủ vũ khí về đơn vị.

6. Đc Nguyễn Văn Na - Tiểu đội trưởng, đại đội 75.

7. Đc Trương Thiện Thân - Trung đội phó Đại đội 47.

8. Đc 8. Đc Trần Thanh Tùng - Tiểu đội trưởng trinh sát.

9. Đc Lý Bá Khương - Chính trị viên phó Đại đội 48. Đc được đề nghị tăng Huân chương chiến công hạng 3 trong trận Phước Bình ngày 3/11/1969.


Ảnh chụp Bản Báo cáo:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét