Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

[3.225.1] Các bức thư cá nhân của chiến sỹ thuộc Sư đoàn 5 Quân khu 7 (2): Thư của bác NGuyễn Tiến Vinh địa chỉ Trường cấp 1 xã Thái NInh huyện Thanh Ba tỉnh Vĩnh Phúc gửi người anh là Nguyễn Kim Tuyến đơn vị có số hòm thư thuộc Trung đoàn 274

2021121747240


Thư của bác Nguyễn Tiến Vinh địa chỉ Trường cấp 1 xã Thái Ninh huyện Thanh Ba tỉnh Vĩnh Phúc gửi người anh là Nguyễn Kim Tuyến đơn vị có số hòm thư thuộc Trung đoàn 274.

Bức thư đề ngày 10/7/1968, có nói đến xa người anh tên Tuyến đã 3 năm, anh Tuyến đi bộ đội tháng 6/1965. Bác Vinh có nhận được thư của bác Tuyến gửi ra đề ngày 20/6/1967 nhưng ngày nhận được là 20/4/1968. 

Bác Vinh cũng có nói khả năng sắp đi bộ đội vào Nam chiến đấu, và vẫn đang dạy học tại xã.

Ảnh chụp bức thư:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét