Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

[3.228] Sổ ghi chép cá nhân của bác Nguyễn HồnG Sáng - đơn vị Ban Chính trị - Phòng Đặc công Miền

2021122353449


Sổ ghi chép cá nhân của bác Nguyễn Hồng Sáng - đơn vị Ban Chính trị - Phòng Đặc công Miền.

Cuốn sổ ghi chép thông tin từ tháng 10/1967 đến tháng 11/1968, ghi chép trong chặng đường hành quân vào Nam chi viện, xuất phát 28/10/1968 từ Hà Tây, đến Kontum 5/1/1968. Đc Sáng được biên chế về Ban Chính trị Phòng Đặc công Miền ngày 4/9/1968.

Ngoài ra cuốn sổ còn ghi trích yếu lý lịch 56 cán bộ chiến sỹ nhập ngũ từ 2/1960 đến 1/1967.


Ảnh chụp 2 trang cuốn sổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét