Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021

[5.292] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (62): Giấy chứng nhận Đảng viên và Giấy chứng nhận khen thưởng của đc Lý Duy Kha đơn vị Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 274 QK7

2021121646428

Các giấy tờ do quân Thái Lan thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam sau trận Trung đoàn 274 tấn công quân Thái Lan tại đồn Lộc An (Long Thành - ĐỒng Nai) ngày 16/6/1969 của đc Lý Duy Kha, gồm:

1. Giấy chứng nhận Đảng viên của đc Lý Duy Kha, Tiểu đội trưởng, vào Đảng ngày 27/9/1964.
2. Ba Giấy chứng nhận khen thưởng do đc Lê Hương thủ trưởng Đoàn 49 (Trung đoàn 274) chứng nhận đc Lý Duy Kha được khen thưởng về thành tích trận BÌnh Sơn và đợt hoạt động M4.

Ảnh chụp các giấy tờKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét