Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

[7.39] Số liệu chi phí cho 3 sư đoàn quân đội Mỹ chiến đấu tại Việt Nam năm 1968 và 1969: Sư đoàn 1 kỵ binh bay, Sư đoàn 25 bộ binh, Sư đoàn 4 bộ binh.

20211215.45

Chi phí cho chiến tranh.

Quân đội Mỹ tính toán chi phí cho 3 sư đoàn chiến đấu tại Việt Nam năm 1968 và 1969: Sư đoàn 1 kỵ binh bay, Sư đoàn 25 bộ binh, Sư đoàn 4 bộ binh.
- Chi phí cho Sư đoàn 1 kỵ binh bay năm 1968 là 1,578 tỷ $, năm 1969 là 1,253 tỷ $.
- Chi phí cho Sư đoàn 4 bộ binh (hoạt động ở Tây Nguyên) năm 1968 là 1,538 tỷ $
- Chi phí cho Sư đoàn 25 bộ binh (hoạt động ở Tây Ninh - Hậu Nghĩa) năm 1969 là 942 triệu $
Chi phí này được tính toán từ tổng toàn bộ các khoản chi phí trực tiếp của các đơn vị thuộc sư đoàn, chi phí cho các đơn vị yểm trợ không thuộc sư đoàn (pháo binh, công binh, trực thăng, thông tin, radar, vận tải, quân y...), chi phí máy bay ném bom chiến lược B52 và máy bay ném bom chiến thuật yểm trợ cho hoạt động chiến đấu của sư đoàn trong năm, chi phí sửa chữa quân cụ...

Quân số tính toán chi phí của Sư đoàn 1 Kỵ binh bay như sau: Quân số sư đoàn là 21.400 người (trung bình theo quý) + quân số các đơn vị yểm trợ là 12.500 = tổng cộng 33.900 người.
Tương ứng thì Sư đoàn 25 là 18.800 + 11.500 = 30.300 người.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét