Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

[3.230] Giấy khen của bác Phan Thanh Xuân, đơn vị Đại đội C23 đặc công cơ giới - Tiểu đoàn 5 đặc công QK7, quê Sơn ĐÔng - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

2021122858466


Giấy khen đề ngày 27/2/1968 do đồng chí Trần Quang Bôn thay mặt Thủ trưởng đơn vị J555 cấp giấy khen cho đồng chí Phan Thanh Xuân, đơn vị Đại đội C23 đặc công cơ giới - Tiểu đoàn 5 đặc công QK7, quê Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc về thành tích hoàn thành nhiệm vụ năm 1967.

Ảnh chụp Giấy khen:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét